Dank voor uw donatie! Als u ACVA Patron wordt, hoeft u niets te doen. Als u een donatie heeft gedaan, volg dan onderstaande aanwijzingen.

1. Maak het bedrag van uw donatie over op NL69 INGB 0001 7187 82 t.n.v. Academy of Vocal Arts
2. Geef als omschrijving aan: donatie voor “{sitename}”

ACVA ON THE MOVE
Louis Couperusplein 33
2514 HP  Den Haag

Alle donaties zijn meer dan welkom!

De ACVA heeft een culturele ANBI-Status.